Spoedgevallen

Heeft u direct hulp nodig? Klik hier onze spoed afspraak.

Online afspraak maken

U kunt in één klik online een controle afspraak maken.

Nieuwe patiënt

Aanmelden als nieuwe patiënt? Inschrijven kan via ons formulier.

Tarieven 2014

 • Prijslijst
  • In onze praktijk kunt u uw nota per PIN-transactie voldoen. Wij willen u vriendelijk verzoeken nota’s onder de €100,- per PIN te betalen. U krijgt een nota mee die u eventueel bij uw verzekeraar kunt declareren. De kosten van de behandeling zijn altijd afhankelijk van de gebruikte producten en de tijd die de tandarts aan de behandeling heeft besteed.

   Indien u de prothese tegen een lagere prijs kan ontvangen bij een andere zorgverlener , dan krijgt u van ons het verschil terug. Om van deze garantie gebruik te kunnen maken, dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen

 • Consultatie en diagnostiek
  • Code Omschrijving  Prijs
   A111 Periodieke controle € 20.50
   A211 Probleemgericht consult € 25.10
   A231 Intake consult € 35.00
   A261 Multidisciplinair consult € 25.00
   A311 Maken en beoordelen kleine röntgenfoto € 14.75
   A321 Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto € 62.00
   A324 Maken en beoordelen schedelfoto € 65.00
   A327 Maken en beoordelen meer-dimensionale kaakfoto € 175.00
   A511 Vaststellen wortelkanaal-classificatiescore € 35.00
   A531 Vaststellen conditie tandvlees € 55.00
   A611 Microbiologisch- en/of speekselonderzoek € 38.00
   A711 Opstellen en bespreken zorgplan € 85.00
   A721 Aanvullend onderzoek prothetische en restauratieve zorg € 85.00
   A722 Onderzoek tandvleesbehandelingen € 135.00
   A723 Aanvullend onderzoek implantologie € 100.00
   A724 Aanvullend onderzoek kaakgewrichtsbehandelingen € 100.00
   A725 Aanvullend onderzoek orthodontie (beugels) € 120.00
   A726 Aanvullend onderzoek naar slaapafhankelijke ademhalingsstoornissen € 35.00
   A727 Aanvullend onderzoek vaststellen behandelbaarheid € 125.00
 • Preventieve mondzorg
  • Code Omschrijving  Prijs
   C112 Preventieve voorlichting en/of instructie standaard € 25.00
   C114 Preventieve voorlichting en/of instructie uitgebreid € 45.50
   C124 Consult voor evaluatie van preventie € 20.00
   C212 Gebitsreiniging standaard € 27.50
   C214 Gebitsreiniging uitgebreid € 49.00
   C511 Sealen per element € 15.00
   C611 Beslijpen en/of fluorideren melkelement € 20.00
   C811 Fluoridebehandeling boven- en ondergebit € 24.00
   C821 Medicinale behandeling per element
 • Vullingen, kronen en bruggen
  • Code Omschrijving  Prijs
   E111 Eénvlaksvulling € 48.00
   E112 Tweevlaksvulling € 65.00
   E113 Drievlaksvulling € 80.00
   E114 Vier- of vijfvlaksvulling € 99.00
   E131 Opbouw van plastisch materiaal bij extreme gebitsslijtage per element € 95.00
   E151 Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal € 90.00
   E211 Herstellen hoektandfunctie € 110.00
   E311 Eénvlaks inlay € 106.50
   E312 Tweevlaks inlay € 158.50
   E313 Drievlaks inlay € 220.00
   E321 Kroon € 230.00
   E325 Brugtussendeel € 135.00
   E331 Kroon in melkgebit € 55.00
   E335 Schildje van keramiek of kunststof € 115.00
   E341 Plakbrug met één tussendeel aan één element € 170.00
   E345 Volgende tussendeel of steunpunt bij plakbrug € 40.00
   E351 Brugverankering aan één element € 55.00
   E411 Plaatsen wortelkanaalpin € 25.00
   E421 Opbouw van plastisch materiaal € 45.00
   E422 Opbouw van plastisch materiaal ( keramiek ) € 77.50
   E423 Opbouw niet-plastisch materiaal ( Goudlegering ) € 85.00
   E431 Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon € 50.00
   E441 Wortelkap € 130.00
   E511 Aanbrengen precisiekoppelingen per stuk € 65.00
   E611 Afdruk ten behoeve van fixatie bij moeilijk kroon- en brugwerk € 30.00
   E711 Tijdelijke (nood)kroon € 20.00
   E721 Tijdelijke voorziening (kroon) voor langere periode € 65.00
   E811 Opnieuw vastzetten kroon € 30.00
   E815 Opnieuw vastzetten plakbrug
 • Kunstgebitten
  • Code Omschrijving  Prijs
   G111 Volledig kunstgebit boven- en onderkaak € 530.00
   G112 Volledig kunstgebit onderkaak € 294.00
   G113 Volledig kunstgebit bovenkaak € 275.00
   G211 Klikgebit per kaak € 359.90
   G251 Vervangend klikgebit op niet verbonden implantaten € 359.90
   G253 Vervangend klikgebit op verbonden implantaten € 450.00
   G311 Maken mesostructuur bestaande uit twee drukknoppen € 166.00
   G313 Vervaardigen extra drukknop € 37.00
   G331 Maken mesostructuur bestaande uit een staaf tussen twee implantaten of elementen € 220.50
   G333 Vervaardigen extra staaf in dezelfde kaak € 68.00
   G411 Gedeeltelijk (kunsthars)gebit (plaatje) per kaak € 165.00
   G451 Gedeeltelijk kunstgebit met metaalbasis (frame) per kaak € 285.00
   G611 Aanpassing bestaand kunstgebit na plaatsing implantaten € 140.00
   G651 Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit of frame € 49.00
   G711 Opvullen bestaand kunstgebit per kaak € 75.00
   G731 Opvullen bestaand klikgebit per kaak € 150.00
   G733 Opvullen bestaand klikgebit met (de)montage per kaak € 195.00
   G811 Reparatie kunstgebit zonder afdruk per kaak € 15.75
   G815 Reparatie kunstgebit met afdruk per kaak € 43.90
   G831 Reparatie kunstgebit inclusief (de)monteren mesostructuur € 85.00
   G911 Tijdelijke zachte laag in kunstgebit € 37.00
   G921 Tijdelijke voorziening (prothese) voor langere period
 • Chirurgie
  • Code Omschrijving  Prijs
   J111 Terugzetten verplaatst element door ongeval € 65.00
   J311 Trekken tand of kies € 38.00
   J315 Moeizaam trekken tand of kies € 70.00
   J411 Chirurgische verrichting € 84.00
   J511 Aanbrengen botvervangers € 55.00
   J611 Kijkoperatie € 127.00
   J631 Endodontische 5. Chirurgie snij/hoektand

   Code Omschrijving  Prijs
   J111 Terugzetten verplaatst element door ongeval € 65.00
   J311 Trekken tand of kies € 38.00
   J315 Moeizaam trekken tand of kies € 70.00
   J411 Chirurgische verrichting € 84.00
   J511 Aanbrengen botvervangers € 55.00
   J611 Kijkoperatie € 127.00
   J631 Endodontische 5. Chirurgie snij/hoektand € 200.00
   J633 Endodontische 5. Chirurgie premolaar € 215.00
   J635 Endodontische 5. Chirurgie molaar

   200.00

   J633 Endodontische 5. Chirurgie premolaar € 215.00
   J635 Endodontische 5. Chirurgie molaar
 • Wortelkanaalbehandelingen
  • Code Omschrijving  Prijs
   L111 Start wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal € 85.00
   L112 Start wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen € 106.00
   L113 Start wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen € 130.00
   L114 Start wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen € 152.00
   L311 Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal € 195.00
   L312 Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen € 220.00
   L313 Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen € 285.00
   L314 Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen € 310.00
   L411 Deelprestatie moeilijke wortelkanaalbehandeling per element € 40.00
   L421 Deelprestatie extra moeilijke wortelkanaalbehandeling per kanaal € 54.00
   L511 Gedeeltelijk of geheel weghalen pulpaweefsel € 57.00
   L711 Behandeling open wortelpunt per element per kanaal,eerste zitting € 123.00
   L713 Behandeling open wortelpunt per element per kanaal, volgende zitting € 70.00
   L715 Definitieve afsluiting van open wortelpunt per eleme
 • Tandvleesbehandelingen
  • >
   Code Omschrijving  Prijs
   N111 Grondig reinigen worteloppervlak per element € 22.50
   N211 Tussentijdse beoordeling tandvleesbehandeling € 74.00
   N215 Evaluatie tandvleesbehandeling € 135.00
   N311 Flapoperatie tussen 2 elementen € 174.00
   N315 Flapoperatie per sextant (zesde deel) € 310.00
   N411 Tuber- of retromolaarplastiek € 90.00
   N511 Aanbrengen regeneratiemateriaal per element € 103.50
   N515 Aanbrengen regeneratiemateriaal per sextant € 310.00
   N551 Operatieve verwijdering regeneratiemateriaal € 175.00
   N611 Tandvleescorrectie per element, zonder opklap € 51.00
   N615 Tandvleescorrectie per element, met opklap € 170.00
   N811 Behandeling tandvleesabces
 • Implantaten
  • Code Omschrijving  Prijs
   P111 Plaatsen implantaat € 234.48
   P131 Plaatsen afdekschroef voor implantaat € 69.00
   P211 Plaatsen micro-implantaat (voor beugel) € 99.00
   P311 Maken proefopstelling ten behoeve van implantologie € 125.00
   P320 Nazorg implantologie € 25.00
   P331 Maken boormal € 84.00
   P411 Ophoging bodem bijholte per kaakhelft € 300.00
   P431 Kaakverbreding en/of verhoging per kaakhelft € 193.00
   P451 Aanvullende ophoging bodem bijholte tijdens plaatsen implantaat € 100.00
   P511 Oogsten eigen botweefsel € 145.00
   P611 Transplantatie tandvlees/bindweefsel € 110.00
   P911 Verwijderen implantaat € 175.00
   P915 Verwijderen kapotte schroef en/of abutment
 • Kaakgewrichtsbehandelingen
  • Code Omschrijving  Prijs
   S111 Beetregistratie ten behoeve van middelwaarde articulator € 75.00
   S113 Beetregistratie ten behoeve van volledig instelbare articulator € 165.00
   S151 Therapeutische positiebepaling € 25.00
   S211 Spieractiviteitsmeting en/of bewegingsregistratie € 80.00
   S311 Instructie spieroefeningen € 51.00
   S331 Indirect planmatig inslijpen € 284.00
   S351 Behandeling triggerpoint € 55.00
   S361 Kaakgewrichtspoeling € 90.00
   S371 Biofeedbacktherapie € 45.50
   S411 Opbeetplaat € 65.00
   S611 Maken van een hulpregistratieplaatje
 • Nazorg
  • Code Omschrijving  Prijs
   W112 Nazorg standaard € 75.00
   W114 Nazorg uitgebreid
 • Diversen
  • Code Omschrijving  Prijs
   X111 Deelprestatie avond-, nacht-, en weekendbehandeling € 25.00
   X211 Spalken per element € 21.00
   X221 Verwijderen spalk per element € 6.00
   X311 Inwendig bleken per element € 65.00
   X331 Uitwendig bleken per kaak € 165.00
   X411 Maken van gebitsmodellen € 65.00
   X431 Mondbeschermer € 35.00
   X511 Afgeven tandheelkundige verklaring € 25.00
   X555 Second opinion € 85.00
   X611 Verdoving door middel van een roesje (sedatie) € 277.94
   X631 Verdoving door middel van algehele narcose (anesthesie) € 125.00
   X711 Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten € 165.00
   X731 Tijdtarief mondzorg aan bijzondere zorggroepen € 125.00
   X751 Tijdtarief mondzorg AWBZ € 0.00
   X781 Tijdtarief topreferente mondzorg € 175.00
   X811 Snurk- en slaapstoornis behandeling € 0.00
   X911 Mondzorg aan huis € 25.00
   X951 Mondzorg op locatie € 25.00
   X991 Gedeeltelijk voltooid werk