Spoedgevallen

Heeft u direct hulp nodig? Klik hier onze spoed afspraak.

Online afspraak maken

U kunt in één klik online een controle afspraak maken.

Nieuwe patiënt

Aanmelden als nieuwe patiënt? Inschrijven kan via ons formulier.

Specialismen

Beste collega,

Graag wil ik u laten kennis maken me onze kliniek, Tandarts en Specialisten centrum Blaak.

Wij zijn een tandartspraktijk waar alle tandheelkundige specialismen vertegenwoordig zijn. Dit geeft ons de mogelijkheid om in een multi-disciplinair team complexe en geavanceerder tandheelkundige zorg te verlenen.

Middels deze brief wil ik u graag informeren over de mogelijkheid om uw patiënten door te verwijzen. Wij zijn gespecialiseerd in Parodontologie, Implantologie, Gnathologie/Kinesiologie, Prothetische tandheelkunde, Prosthodontie, Orthodontie, Endodontologie en totale mond rehabilitatie. Na behandeling verwijzen wij uw patient altijd weer terug.

Voor alle verwijzingen geldt dat er naar aanleiding van uw verwijzing, uw patient zal worden uitgenodigd voor een eerste consult. Tijdens deze eerste consult zal uitgebreid aandacht zijn voor diagnostiek en eventueel behandelplanning. Op uw verzoek kunnen wij de behandeling uitvoeren of uitsluitend advies uitbrengen.

Na voltooiing van de definitieve fase van de parodontologische, implantologische, endodontologische, ganthologische, orthodontische, prothodontische en restauratieve therapie, zal uw patiënt naar u worden terug verwezen voor de reguliere tandheelkunde. Indien er een nazorg traject nodig is en U heeft de mogelijkheid die zelf te kunnen bieden gaan wij ervan uit dat dit bij U zal plaatsvinden.

Mocht U nog vragen of verdere informatie wensen dan kunt ons bereiken op tel.: 010-4140341.

Wij danken U voor Uw tijd en hopen op een prettige samenwerking.